Οροι και Προϋποθέσεις

[ultimate_gdpr_terms_accept]

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Αλλαγές

Αυτός ο ιστότοπος, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις. Ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ή προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής, Κοινοτικής και το διεθνές δίκαιο.

Το domain name www.eparea.gr και τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται από αυτήν την ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της eparea.

Η eparea.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, oστόσο, η eparea σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την απουσία σφαλμάτων ή ανακριβειών. Επίσης, eparea.gr σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης αυτού του ιστότοπου.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, γίνεται με δική του ευθύνη.

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και πόρους τρίτων (συνδεδεμένοι ιστότοποι). Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτεθεί ότι η eparea υποστηρίζει, αντιπροσωπεύει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ή συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Eparea.gr δεν ελέγχει την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την εγκυρότητα, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα άλλων ιστότοπων και σελίδων στις οποίες αναφέρεται μέσω “συνδέσμων” ή υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με αυτούς τους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της είναι πολύ σημαντική για το eparea.gr. Αυτός ο ιστότοπος έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτός ο ιστότοπος έχει πολιτική απορρήτου και είναι προσβάσιμη από όλες τις σελίδες του ιστότοπου. Αυτός ο ιστότοπος ζητά από τους χρήστες την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου του, καθώς και τη χρήση cookie και άλλων εργαλείων συλλογής δεδομένων.

Συλλέγουμε αυτά που θεωρούνται τα προσωπικά σας στοιχεία με δύο τρόπους.
1. Χρησιμοποιώντας cookie και εργαλεία όπως το google analytics. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου

2. Όταν χρησιμοποιείτε φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό γίνεται με τη συγκατάθεσή σας. Δεν κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν δοθούν σχετικές εντολές από νομικές αρχές.

Αυτός ο ιστότοπος δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για δική τους εμπορική χρήση.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα, χρησιμοποιήστε email info@eparea.gr

 

Scroll to Top